Tawas Bay Art Council & Gallery - East Tawas, Michigan

Ila Marie Wiechec

painting

Acrylic